Välj din region


Bussningssats


Säkerhetsprodukten för att förebygga för tidig slitning av din lastarm.

Bussningen är den slitdel som används för att skydda från direktkontakt mellan svängarmen och ramen på frontlastaren. Det är den som säkerställer att rörelser går friktionsfritt och förebygger förslitningar. Vi rekommenderar regelbunden översyn och byte minst var tredje år eller 2000 timmar.

Satsen innehåller:

  • Alla bussningar för din frontlastare.