Välj din region


Ackumulatorsats


Det bästa sättet att återfå mjuk lastarfjädring.

För bästa prestanda och komfort behöver ackumulatorn bytas när trycket minskar efter slitning eller en skada. Ackumulatorsatsen ger dig det du behöver för att enkelt återfå den mjuka komforten i din lastare.

Satsen innehåller:

  • Förfyllda ackumulatorer med rätt tryck.
  • Slangar och hydraulikkopplingar förmonterade.