Velg din region


 

Smartare. Inte svårare.


En befolkningsökning. Ett förändrat klimat. Och genom det, ett ökat behov för miljöskydd. Lantbruk har i alla tider handlat om att överkomma utmaningar. Att bönder ska kunna åstadkomma mer med mindre medel har aldrig varit så aktuellt som idag. Nu är tiden inne för lantbrukssektorn att smarta till sig. Inte med intelligenta hjärnor utan med intelligent data. Välkommen till framtidens lantbruk.

Morgondagens lantbruk kommer att tillåta alla digitala komponenter i ditt vardagliga arbete att kommunicera med varandra. Något som tillsammans kommer leda till en mer effektiv och mindre tidskrävande produktion. Det digitala lantbrukets produktionsdata kommer att filtreras på samma ställe som det även samlas in och analyseras på. Detta kommer i sin tur leda till att du får en tydlig och övergripande bild på hur ditt lantbruk sköts. Även den minsta av funktioner kommer att bidra till att du kan se allt ur ett större perspektiv.

Framtidens lantbruk kommer också ge dig tillgång till data som rör övervakning, rapportering och fakturering. Du kommer att veta exakt när det är dags för underhåll av din utrustning vilket underlättar din planering kring maskinparken. Du kommer alltid att veta hur din lastare mår då du också kan spåra och hantera dess vanligaste aktiviteter. Du kommer också kunna mäta och väga dina laster med högsta möjliga precision för att nå perfekta foderblandningar på första försöket. Digitaliseringen kommer även innebära att du kommer få reda på om det finns vissa områden på din gård som behöver mer eller mindre gödselspridning än andra. Och dessutom kommer du få bättre koll på din jords nitrathalt vilket gör att du enklare kan uppfylla lagkrav. Snart är allt det här verklighet och det kommer göra ditt vardagliga arbete mer produktivt och effektivt.

Sammanfattningsvis betyder "framtidens lantbruk" ett smartare arbete och inte ett svårare. Med alla aktuella och kommande utmaningar som bönder står inför kommer Quicke erbjuda dig den typ av lösningar som hjälper dig få ut det mesta av ditt arbete. Inte bara för att du ska få ett mer framgångsrik lantbruk. Men för en värld som kommer att behöva det.